Telefoonnummer

020-4201660 / 06-38037845

E-mail

info@bsocornelisvrij.nl

Openingstijden

Ma-vr: 15.15-18.30

Onze pedagogische benadering is gebaseerd op de ruime ervaring van Ruth van Andel, oprichtster van het Kinderkookkafé in 1981 en in 2004 van BSO Vondelpark. Vanuit de grondhouding, kinderen voor vol aanzien en ze eigen verantwoordelijkheid (naar draagkracht) geven, mogen en moeten kinderen ook dingen doen die doorgaans aan volwassenen zijn voorbehouden. Wij zien kinderen als kleine mensen met vergelijkbare  wensen en gevoelens als grote mensen: belangrijk gevonden willen worden, serieus genomen willen worden en erbij willen horen. De nadruk ligt op het samenwerken van de kinderen met respect voor elkaar. Onze werkwijze is onder andere geïnspireerd op de visie van  de pedagogen Freinet en Korzack. Verder kijken we de kunst af bij de Reggio-Emilia pedagogiek, waar het werken met expressie en creatieve middelen veel aandacht krijgt.

De kinderen worden opgevangen in het bijzondere en net gerenoveerde pand van de Cornelis Vrijschool. De BSO maakt gebruik van meerdere ruimtes in het pand, zoals de projectruimtes, het multilokaal, de bibliotheek, de gymzaal en het schoolplein.
Tijdens BSO tijd is er is ruimte om buiten te spelen, te lezen, knutselen, tekenen, schilderen, muziek luisteren, computeren, puzzelen, verkleden en spelletjes doen. Daarnaast is vaak gelegenheid om te koken, te sporten of om juist even niets te doen.
Het is tenslotte een opvang ná school, waar kinderen weer tot zichzelf moeten kunnen komen, individueel of binnen de groep. 

We hechten veel waarde aan buitenspelen. De BSO maakt veel gebruik van het aangrenzende schoolplein.
De ligging van de BSO aan het Museumplein zorgt dat er ook buiten gespeeld kan worden op het grote grasveld van het Museumplein of de daar aanwezige speeltuin. De kinderen mogen onder begeleiding buitenspelen.

Bekijk onze volledige pedagogisch visie in ons Pedagogisch beleidsplan. Voor meer praktische informatie over onze bso, bekijk onze Huisregels.

Op de BSO zijn hebben wij een actief Veiligheids- en Gezondheidsbeleid. Er wordt gedurende de bso tijd veel aandacht door de pedagogisch medewerkers aan veiligheid en gezondheid besteedt. Denk bij veiligheid ook aan de emotionele vorm, je veilig voelen en jezelf kunnen zijn. In ons pedagogisch beleidsplan staat uitvoerig beschreven hoe wij omgaan met de emotionele veiligheid op de BSO.

In het Veiligheidsprotocol en Gezondheidsprotocol staat omschreven hoe wij met de veiligheid en gezondheid in ruimtelijke en materiële vorm omgaan. Via de link is het protocol in te zien, de protocollen zijn ook op te vragen via info@cornelisvrij.nl.

Heb je een klacht of ben je ontevreden? Neem contact met ons op.
BSO Cornelis Vrij heeft een intern klachtenreglement. Contact en communicatie staat hierin centraal. Tevens is BSO Cornelis Vrij lid van de Geschillencommissie Kinderopvang.

Bekijk hier ons laatste inspectierapport.